Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

Η πρωτοβουλία agro.design workshop

Company LITHHO Ceramic Italy © Designer Studio AAIDO MA
Company LITHHO Ceramic Italy © Designer Studio AAIDO MA

Το agro.design workshop είναι μια πρωτοβουλία του εργαστηρίου Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Α.Π.Θ. σε συνεργασία με εργαστήρια του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ. Μέσω αυτής της διεπιστημονικής σύμπραξης φιλοδοξείται να εκκινηθεί μια ανοικτή διαδικασία βασικής έρευνας με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης γεωπονίας και design.

Το agro.design workshop πρόκειται να καλλιεργήσει δημιουργικές συνέργειες φέρνοντας σε επαφή φοιτητές από τρία διαφορετικά τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Γεωπόνοι, αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες θα συνεργαστούν εντατικά ανταλλάσσοντας τις γνώσεις και τις πρακτικές τους για να καταθέσουν αναλυτικά μια σειρά από προτάσεις. Αυτές θα απαντούν  σε ένα ευρύ φάσμα προβληματισμών, από σχεδιαστικά ζητήματα γενικής φύσης μέχρι ιδέες για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Το εργαστήριο agro.design | καλλιεργώντας ιδέες θα λάβει χώρα τις πρώτες μέρες του Μαϊου κατά τη διάρκεια των οποίων θα πραγματοποιηθούν βιωματικές δράσεις, θεματικές διαλέξεις και επισκέψεις σε εργαστήρια των τομέων Αγροτικής Οικονομίας, Εγγείων Βελτιώσεων, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Ζωικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου καθώς και σε εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος του Α.Π.Θ.


στόχοι του workshop


\ παραγωγή ιδεών και καινοτόμων προϊόντων

\ γνωριμία μεταξύ των σχολών

\ ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων

\ ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας ως εργαλείου καινοτομίας

\ ανάδειξη του επιστημονικού έργου των σχολών στην κοινωνία

\ άντληση έμπνευσης από άλλα επιστημονικά πεδία

\ ανάδειξη του ρόλου της έρευνας στην τεκμηρίωση του εικαστικού έργου

\ διερεύνηση του φάσματος εφαρμογών που προσφέρει ο κλάδος
  της γεωπονικής επιστήμης

\ συμβολή της Γεωπονίας στο σχεδιασμό αντικειμένων
  (eco-friendly materials, sustainable design)

\ συμβολή του Design στην ανάδειξη των προϊόντων της Γεωπονίας


προσδοκώμενα αποτελέσματα


Με την ολοκλήρωση του workshop αναμένεται να προκύψουν σχεδιαστικές προτάσεις με τη μορφή πινακίδων παρουσίασης και κατασκευασμένων πρωτοτύπων για:

\ χρηστικά αντικείμενα / προϊόντα εκπαιδευτικού χαρακτήρα 
  εμπνευσμένα από τη Γεωπονία 

\ αντικείμενα για τη Γεωπονία (π.χ. εργαλεία, κυψέλες)

\ συσκευασίες αγροδιατροφικών προϊόντων (packaging)

\ εφαρμογές πρώτων υλών από τη γεωπονία στο design 

\ φυσικές μεταλλαγές ως εργαλεία σχεδιασμού της φύσης (designing nature)