εργαστήριο μαθήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών Α.Π.Θ.
Το εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού εντάσσεται και εδρεύει στο Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ., στη γεωγραφική περιοχή της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας. Δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

Έρευνα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης νέων μεθοδολογικών προτύπων και εργαλείων στο σχεδιασμό χρηστικών αντικειμένων. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει μία σειρά από ζητήματα της θεωρίας και πρακτικής του βιομηχανικού σχεδιασμού όπως η μεθοδολογία της σχεδιαστικής σκέψης (design thinking) ως εργαλείο καινοτομίας, η σημειολογία του χρηστικού αντικειμένου, οι κοινωνικές και πολιτισμικές παράμετροι του σχεδιασμού, η υλικότητα και αισθητηριακή αντίληψη του σχεδιασμένου περιβάλλοντος καθώς και θέματα που άπτονται της διδακτικής του design.
Σχεδιασμός (industrial design) με έμφαση στην τεχνολογική και ανθρωποκεντρική καινοτομία (technology-driven & human-centered innovation). Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού βιομηχανικών αντικειμένων με έμφαση στα λειτουργικά, εργονομικά και αισθητικά τους χαρακτηριστικά σε όλη την πορεία εξέλιξης από το στάδιο της παραγωγής καινοτόμων ιδεών μέχρι την ψηφιακή μοντελοποίηση, την κατασκευή φυσικού μοντέλου και την πρωτοτυποποίηση του προϊόντος.
Διδασκαλία, συντονισμός και οργάνωση ενός πλήρους κύκλου τεσσάρων εργαστηριακών μαθημάτων Βιομηχανικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Ε.Ε.Τ. και ενός μαθήματος στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων με στόχο από την εισαγωγή του φοιτητή στις βασικές έννοιες του σχεδιασμού, την ευρύτερη προβληματική του σύγχρονου design και την πρακτική του σχεδιασμού αντικειμένων μέσα από παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης, κατασκευής ψηφιακών και φυσικών μοντέλων και πρωτοτυποποίησης.
Διεπιστημονικότητα και Εξωστρέφεια με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του design και της σχεδιαστικής σκέψης μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με άλλα τμήματα του Α.Π.Θ., πολιτιστικούς φορείς, ινστιτούτα και παραγωγικές μονάδες της πόλης και του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου. Διοργάνωση workshops, ομιλιών, εκθέσεων και σεμιναρίων για την εισαγωγή του design σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Χρηματοδοτούμενο σε συντριπτική πλειοψηφία μέσα από την ερευνητική του δραστηριότητα, το Εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού διαθέτει για την υποστήριξη του ερευνητικού και σχεδιαστικού του έργου υποδομές ηλεκτρονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού όπως Η/Υ, graphic tablets, graphic displays, εργαστήριο κατασκευών μικρής κλίμακας και πρόσβαση σε υπηρεσίες τρισδιάστατης σάρωσης και ταχείας πρωτοτυποποίησης.

Ανάμεσα στο επιλεγμένο σχεδιαστικό του έργο περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η κατασκευή του κελύφους της βραβευμένης Formula ART (Aristotle Racing Team) το 2011 καθώς και ο σχεδιασμός Αυτόματης Μονοκέφαλης Κεντητικής Μηχανής σε συνεργασία με την Compucon για λογαριασμό μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας στον κλάδο των κεντητικών μηχανών. Το Εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού τιμήθηκε με Αριστείο Έρευνας από την Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. το 2011.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου